Vad är forskning och utbildning om turism?

Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning. Fenomenet turism upptäcktes mer allmänt av samhällsvetenskapen på 1970-talet men det finns exempel på samhällsvetenskapliga studier av turism från 1920-talet.

Sidan uppdaterades 2021-11-03